دانلود پاورپوینت لوله گذاری دستگاه گوارش از راه رکتال جهت رشته مدیریت در قالب 22 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


1-1- هوا و آب و هوا

مهمترين مؤلفه مركزي سيستم پيچيده ، وابسته و داراي تاثير متقابل جهاني، جو زمين است كه حيات تمام موجودات بدان بستگي دارد.
هوا : به وضعيت جوي يك مكان در لحضه اي معين هوا گفته مي شود.
تابش،دما، رطوبت، ريزشهاي جوي، ميزان ابر، وجود مه، فشار، سمت و سرعت باد، براي بيان هواي يك نقطه مد نظر قرار مي گيرند.

هواشناسي : علم شناسايي اجزاء هوا و بررسي چگونگي به وجود آمدن آنها و تغييرات هوا را هواشناسي مي گويند.

 

 

فهرست مطالب :
هوا و آب و هوا
سير تاريخي اقليم شناسي
تقسيمات اقليم شناسي از نظر موضوع
اقليم شناسي فيزيكي
اقليم شناسي سينوپتيكي
قوانين گازها
قانون اول ترموديناميك
مفهوم آنتروپي و قانون دوم ترموديناميك
قانون دوم ترموديناميك
دماي ميعان – هم آنتروپي
معادله حركت
شكل برداري قانون دوم نيوتن:
معادله رطوبت
و...