دانلود پاورپوینت آموزش مهندسی در ایران - مسایل و راه حل ها جهت رشته مهندسی در قالب 34 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


در حال حاضر سیاست گذاران کلان اقتصادی مسائل آموزش مهندسی را از جانب نظام آموزش عالی می دانند و راه حل را در آن جستجو می کنند.  در حالی که با نگاه جزئی، بخشی و موضعی نه می توان مسائل را شناخت و نه می توان آنها را حل کرد؛ باید جامع و یکپارچه به این مسائل نگریست. بنابراین، لازم است در تحلیل مسائل آموزش مهندسی  حداقل نظام اقتصادی و تعامل آن با نظام آموزش عالی  را در نظر گرفت.در ادامه خاستگاه های اصلی مسائل آموزش مهندسی در ایران بررسی می شود. 

 

 


فهرست مطالب
طرح مسأله
خاستگاه مسائل آموزش مهندسی در ایران
ضرورت نگرش جامع و یکپارچه به خاستگاه مسائل آموزش عالی 
خاستگاه مسائل آموزش مهندسی در ایران: نظام اقتصادی
خاستگاه مسائل آموزش مهندسی در ایران: نظام اقتصادی
خاستگاه مسائل آموزش مهندسی در ایران: نظام آموزش عالی
خاستگاه مسائل آموزش مهندسی در ایران: نظام اجتماعی و نظام آموزش عالی
ضعف تعامل و هماهنگی آموزش عالی و نظام اقتصادی به دلیل فقدان اطلاعات و انگیزش غیراقتصادی
تقاضای آموزش مهندسی: تعداد شرکت کنندگان در گروه ریاضی آزمون سراسری
ضعف تعامل و هماهنگی بازارآموزش عالی و بازار کار مهندسان
عرضه آموزش مهندسی: تعداد دانشجویان فنی و مهندسی در مؤسسات دولتی و غیر دولتی
مقایسه وضعیت آموزش مهندسی ایران با ترکیه و آلمان در 2011
عرضه آموزش مهندسی: تغییرات سهم دانشجویان رشته های فنی و مهندسی از کل دانشجویان آموزش عالی
عوامل مؤثر بر افزایش عرضه خدمات آموزش مهندسی توسط دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی
دلایل عدم تطبیق تخصص مهندسان با نیازی های تخصصی  شغل های مهندسی
چالش های آینده برای آموزش مهندسی در ایران
و...